The Blog

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta Cumhuriyeti Kurmadan Hemen Öncesini Anlatıyor


İsmet Paşa söz alarak şu yolda bir konuşma yaptı:

“Parti başkanının teklifini kabule ihtiyaç kesindir. Bütün dünya bizim bir hükûmet şekli görüştüğümüzü biliyor. Bu görüşlerimizi bir sonuca bağlayıp açıklamamak, güçsüzlüğü ve karışıklığı sürdürmekten başka bir şey değildir. Bir tecrübemden söz edeyim. Avrupa diplomatları bu konuda beni uyardılar. Devletin başkanı yoktur, dediler. Şimdiki idare şeklinize göre başkan, meclis başkanıdır. Demek ki siz, bir başkan bekliyorsunuz. Avrupa’nın düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Millet, hâkimiyetini ve mukadderatını fiili olarak eline almıştır. O halde bunu hukuki olarak dile getirmekten neden çekiniyoruz? Cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçilmesini teklif etmek kanunsuz olur.” (Nutuk, 2000, s.539-551:)

Cumhuriyetin bir gecede ilan edildiğini düşünen zihniyet yine de anlamayacaktır.

 

 

gozde@gozdeyilmaz.com.tr

www.gozdeyilmaz.com.tr

 

www.aogweb.com'a teşekkürler!